پس از ارسال درخواست عضویت خود برای نماینده ،اطلاعات شما مورد بررسی قرار میگرد،در صورت اینکه بررسی اولیه نیاز به ویرایش نداشت،درخواست توسط نماینده به مرکز ارسال میگردد.
*****در صورتی که بررسی ها در نمایندگی یا مرکز ملی مورد بررسی قرار گرفت،نیاز به ویرایش کردن اطلاعات باشد،توضیحات نوشته میشود و باید توسط عضو ویرایش گردد.
چگونگی ویرایش:
وارد سایت ایران کد شوید. ورود به سیستم را کلیک نمایید.رهگیری درخواست عضویت.کد رهگیری وارد نمایید( caps lock فعال باشد).تصویر امنیتی را وارد نمایید (caps lock غیر فعال باشد) .
پایین صفحه مرحله بعدی را کلیک نمایید.
در صورتی که نیاز به ویرایش داشته باشد،در کادری توضیح داده شده است.
حذف درخواست را کلیک نمایید،تایید نمایید.صفحه ای که برایتان نمایش داده میشود (صفحه اصلی) را کلیک کنید،مجددا کد رهگیری را وارد نمایید. بازیابی اطلاعات را کلیک نمایید. مجددا مرحله بعدی را کلیک نمایید، حال ویرایش را انجام دهید،سپس ذخیره نمایید.کد رهگیری جدید نمایش داده میشود ، ذخیره نمایید و ارسال برای نماینده را کلیک نمایید.
پیگری مجدد :
مراحل ورود به سیستم را تکرار کنید. در صورتی که درخواست شما کامل باشد به مرحله پیش فاکتور میرسد،شما میتوانید پرداخت آنلاین انجام دهید ، یا از طریق شناسه پرداخت بانک ملت و شماره حساب مرکز ملی از طریق بانک ملت پرداخت نمایید.
پس از پرداخت منتظر تایید و دریافت کد عضویت میمانید. با کد رهگیری میتوانید مجددا وارد سایت ایران کد شوید. در صورتی که کد عضویت صادر شده باشد،به شما نمایش داده میشود. نام کاربری به شما نمایش داده میشود. رمز عبور تنظیم می نمایید. پس از تنظیم رمز عبور میتوانید وارد حساب کاربری خود شوید.
دقت داشته باشید برای پیگیری هر چند ساعت یکبار بررسی نمایید تا فرآیند عضویت شما سریعتر انجام گردد.