وارد سایت ایران کد شوید:

www.irancode.ir

ورود به سیستم را کلیک نمایید.

image1

سپس ایجاد درخواست عضویت را کلیک نمایید.

image2

کادر بالای صفحه مطالعه گردد.

تیک تمام موارد فوق را مطالعه و شرایط ذکر شده را پذیرفته ام را فعال نمایید.

نوع شخصیت ، نوع فعالیت ، انتخاب نماینده را انتخاب نمایید.

برای وارد کردن تصویر امنیتی ، caps lock غیرفعال باشد.

image3

برای عضویت حقوقي موارد زیر مواجه میشوید.

همه  فیلدها و تب ها تکمیل گردد.(با توجه به نکات گفته شده تکمیل گردد.)

image4

برای عضویت حقيقي موارد زیر مواجه میشوید.

همه  فیلدها و تب ها تکمیل گردد.(با توجه به نکات گفته شده تکمیل گردد.)

اطلاعات هویتی حقیقی

پس از تکمیل همه فیلدها و تب ها ، ذخیره نمایید.

کد رهگیری برای شما نمایش داده میشود، آنرا ذخیره نمایید.

ارسال برای نماینده را کلیک نماید.