تمامی فیلدها در تب ها باید تکمیل گردد.در زیر نکاتی آورده شد برای سهولت ثبت نام شما….
اطلاعات هويتي مدير عامل
جنسیت : زن / مرد مشخص گردد. همه موارد دقیقا مطابق با کارت ملی تکمیل گردد.
*نام و نام خانوادگی : انگلیسی
_ابتدای اسم با حرف بزرگ انگلیسی نوشته شود.
مانند:
Reza
Rezaei
** كارت ملي مدير عامل كه در روزنامه رسمي قيد شده است بارگذاري گردد. (حجم كمتر از  KB 500)
اطلاعات هویتی مدیر عامل حقوقی
اطلاعات حقوقي
* نام شرکت:
از نوشتن کلمه “شرکت” در ابتدای نام شرکت خودداری نمایید.
مانند :
نام شركت  : فراز بوستان دانش
**نام انگلیسی شرکت:
ابتدای هر کلمه را با حروف بزرگ یادداشت نمایید.
در انتها از .Co استفاده نمایید.
.Faraz Boustan Danesh Co

 

*** فایل لوگوی شرکت ، فایل آگهی تاسیس شرکت ، فایل آخرین تغییرات نسبت به آگهی تاسیس را بارگذاری نمایید.
(حجم کمتر از 500 KB)
اطلاعات حقوقی
آدرس ها :
*تلفن و فکس با پیش شماره درج گردد.
**از آوردن نام شهر در آدرس فارسی بپرهیزید.
***آدرس را فقط با یک فاصله(space) جدا کنید.
****آدرس انگلیسی:
_از مخفف ها استفاده گردد.
_برای نوشتن آدرس انگلیسی برعکس آدرس فارسی میباشد.
_در ابتدای هر اسم با حرف بزرگ باشد.
_برای جدا کردن از یک فاصله سپس ویرگول سپس فاصله استفاده نمایید.
_در انتها آدرس انگلیسی نام شهر درج گردد.
نام استان : البرز
شهر : كرج

 

میدان شهدا خیابان شهدا پلاک 123456
No. 123456 , Shohada St. , Shohada Sq. , Karaj
در انتها “افزودن به لیست” را کلیک نمایید.
آدرس ها حقوقی
اطلاعات رابط پيگيري :
*همه فیلدها تکمیل گردد.
**تلفن با پیش شماره درج گردد.
***لطفا آدرس پست الکترونیک را به دقت وارد نمایید و توجه داشته باشید که به آن دسترسی داشته باشید.
_زمانیکه رمز عبور پنل کاربری خود را پس از عضویت فراموش کردید،لینک فعالسازی مجدد به همان آدرس ارسال میگردد.
اطلاعات رابط پیگیر حقوقی
تاریخچه
تاریخچه ای از شرکت و زمینه فعالیت (فارسی و انگلیسی) باید تکمیل گردد.
تاریخچه حقوقی
مجوزها
مجوزها ی مورد نیاز را بارگذاری نمایید.لیست مجوزها در مدارک مورد نیاز قید شده است. پس از تکمیل “افزودن به لیست” را کلیک نمایید.
مجوز حقوقی بازرگانی
مجوز هاحقوقی تولیدی
اطلاعات اظهاری محصول
*با کلیک بر روی دکمه  +   گروه کالایی نمایش داده میشود.انتخاب نمایید.سپس تعداد بارکد خود را انتخاب نمایید.مبلغ برایتان نمایش داده میشود.
اطلاعات اظهاری محصول حقوقی
توجه نمایید: پس از تکمیل همه فیلدها و تب ها ، ذخیره نمایید.کد رهگیری به شما نمایش داده میشود.کد رهگیری را ذخیره نمایید، سپس ارسال برای نماینده را کلیک کنید.مجوزها ی مورد نیاز را بارگذاری نمایید.