اطلاعات هويتي :
جنسیت : زن / مرد مشخص گردد.
همه موارد دقیقا مطابق با کارت ملی تکمیل گردد.
*نام و نام خانوادگی : انگلیسی
_ابتدای اسم با حرف بزرگ انگلیسی نوشته شود.
مانند:
Reza
Rezaei
**کارت ملی صاحب جواز بارگذاری گردد.(حجم کمتر از 500 KB)
اطلاعات هویتی حقیقی
آدرس ها:
*تلفن و فکس با پیش شماره درج گردد.
**از آوردن نام شهر در آدرس فارسی بپرهیزید.
***آدرس را فقط با یک فاصله(space) جدا کنید.
****آدرس انگلیسی:
_از مخفف ها استفاده گردد.
_برای نوشتن آدرس انگلیسی برعکس آدرس فارسی میباشد.
_در ابتدای هر اسم با حرف بزرگ باشد.
_برای جدا کردن از یک فاصله سپس ویرگول سپس فاصله استفده نمایید.
_در انتها آدرس انگلیسی نام شهر درج گردد.
کرج
البرز
مانند مثال:
نام استان                           شهر
میدان شهدا خیابان شهدا پلاک 123456
آدرس:
No. 123456 , Shohada St. , Shohada Sq. , Karaj
آدرس انگلیسی:
آدرس ها حقیقی
در انتها “افزودن به لیست” را کلیک نمایید.
اطلاعات رابط پيگيري :
*همه فیلدها تکمیل گردد.
**تلفن با پیش شماره درج گردد.
***لطفا آدرس پست الکترونیک را به دقت وارد نمایید و توجه داشته باشید که به آن دسترسی داشته باشید.
_زمانیکه رمز عبور پنل کاربری خود را پس از عضویت فراموش کردین،لینک فعالسازی مجدد به همان آدرس ارسال میگردد.
اطلاعات رابط پیگیر حقیقی
تاريخچه :
تاریخچه ای از شرکت و زمینه فعالیت (فارسی و انگلیسی) باید تکمیل گردد.
تاریخچه حقیقی
مجوزها:
مجوزها ی مورد نیاز را بارگذاری نمایید.لیست مجوزها در مدارک مورد نیاز قید شده است. پس از تکمیل “افزودن به لیست” را کلیک نمایید.
مجوزها حقیقی تولیدی
مجوزها حقیقی بازرگانی
اطلاعات اظهاري محصول :
*با کلیک بر روی دکمه به اضافه  گروه کالایی نمایش داده میشود. انتخاب نمایید. سپس تعداد بارکد خود را انتخاب نمایید. مبلغ برایتان نمایش داده میشود.
 اطلاعات اظهاری محصول حقیقی
توجه نمایید: پس از تکمیل همه فیلدها و تب ها ، ذخیره نمایید. کد رهگیری به شما نمایش داده میشود. کد رهگیری را ذخیره نمایید، سپس ارسال برای نماینده را کلیک کنید.